Ecoteck Pilleovn tilbyder:


Træpilleovne
Pilleovne
Pillefyr
Stoker
Pilleovn
Træpillebrændeovn
Pillebrændeovn
Pelletsovne
Træpiller
Ravelli
Biotech
Skorstene
RDS
Træpillefyr
Brændeovn

Apros
Pillefyr
Nye ovne
Topafgang
Centralvarme


Al vor opvarmning bruger CO2-neutrale energikilder; træpiller / flis.
Træpilleovnen/pilleovn er en fuldautomatisk brændeovn. Pilleovnen benytter Træpiller som Brændsel. Pilleovne kan bruges som primær opvarmning eller som suplerende varme.
Træpiller er et lavt miljøbelastende træbrændsel, lavet af sammenpresset savsmuldsaffald fra træindustrien. De miljøvenlige, høj-effektive og lavt-forurenende træpilleovne sikrer en øjeblikkelig og langsigtet forbedring af miljøet og energiforbruget.
Vi har forpligtet os at nedbringe CO2 udslippet og bruge mere vedvarende energi.


Skoven kan binde CO2:
Som en tommelfingerregel svarer 1 kubikmeter træ til 1 ton CO2


- I nyetablerede skove vil der i etableringsfasen ske en netto binding af CO2 indtil skoven bliver hugstmoden. Dvs. at skoven opbygger et lager af vedmasse, hvortil det bruger CO2. Såfremt skoven er permanent vil den opbyggede CO2 også være fjernet permanent fra atmosfæren. Størrelsen af denne ”CO2 oplagring” afhænger af træart, miljø, klima osv. Men en typisk dansk bøgeskov indeholder ca. 250 ton CO2 pr hektar.


I etablerede skove forudsættes det, at der er ligevægt mellem den mængde CO2, der optages af skoven og den mængde, der fjernes via hugst . Den oplagrede CO2 mængde i skoven forudsættes derfor at være konstant.


Det træ, der hugges fra skovene vil på et eller andet tidspunkt blive nedbrudt og frigive den oplagrede CO2 til atmosfæren.
Men i og med at hugst fra skoven bliver forarbejdet til produkter som f.eks. møbler, huse, gulve, konstruktioner, etc. sker der en oplagring af CO2.
Man opnår også en større gevinst ved at lade træet erstatte fossile brændsler, så som Olie Gas, El, Kul. Disse fossile brændsler udleder betydeligt mere CO2. Ved at benytte træ , træpiller eller træflis skabes der balance i CO2. Den tid CO2 er oplagret, afhænger af produktets levetid, hvor eksempelvis lagringsperioden for aviser kun er et par måneder, mens træ i huskonstruktioner potentielt kan lagre CO2 i flere hundrede år. Europæiske studier har påvist, at den gennemsnitlige levetid for træprodukter i Europa er 33 år.


Velkommen til ECOTECK PILLEOVNE

Vil du vide mere om træpilleovne?

-Besøg din lokale Ecoteck Forhandler, der kan hjælpe dig med din nye varmekilde, som ikke bare skal spare dig for kroner på varmeregnskabet, men også for en masse besvær!

Under fanen kontakt kan du bestille et uforpligtende tilbud på dit nye pillefyr / pilleovn.

SKÅN MILJØ & ØKONOMI


Mangler du en bedre opvarmning?
Klik på på det du mangler og se hvordan vi kan hjælpe dig, enten med at spare energi, eller på CO2-udledning..
Find din lokale Ecoteck forhandler og få ekspert rådgivning om dit varmebehov allerede i dag.
Du kan sikkert også også spare mange penge på dit varmebudgetOpvarm 100m2 for under 4000,- Årligt


KAN MAN SPARE ANDET END PENGE?

Ja, udover du kan spare 50 -70 % på din varmeudgift, kan du spare en masse arbejde med at fyre med træ. Du undgår også et fugtigt hus, får et dejligt indeklima med en behagelig og konstant temperatur.
Træpillerne fylder heller ikke meget. Mange bruger kun 2 -3 paller om året til at opvarme et hus på 150m2, og pillerne behøver ikke at være indendøre, blot de er dækket mod regn, evt. af plast.


Vore produkter benytter CO2 neutralt brændsel, som ikke bidrager til drivhuseffekten.
Vi benytter vedvarende Energi og kan selv være med til at styrke tilvæksten af skov.

Salg af træpiller

 

 

 

 

 


Lej dig Varm


Registrering af din pilleovn


Husk at du skal registrere din pilleovn, inden du kan modtage support!


Se hvordan en pilleovn virker.

 


Monterings video.

 

RDS

Ravelli Dynamic System - RDS - er Ecotecks nyeste styring, som giver kunden en nemmere betjening af pilleovnen via et 3 tastes display, som viser forståelige ikoner sammen med tekst.
RDS udmærker sig også ved den intelligente regulering af forbrændingsluften.
Det giver en god og sikker forbrænding, systemet ”sladrer” også om skorstensproblemer, hvad enten det er manglende rengøring eller problemer med træk i skorstenen.


I ovnens luftindtag sidder der en flowsensor, som registerer den luftmængde, som gives til forbrændingen.
Er træpillerne ” langsomme” at brænde af, tilføres mere luft vha. flere omdrejninger på røggasventilatoren.
Er trækket meget højt, sænker ovnen omdrejningerne på røggasventilatoren, dog ikke under mindsteværdien.
Denne regulering virker også, hvis brændskålen er beskidt og derved hindrer lufttilførslen.

 


Askesuger

Vi har et komplet sortiment til at støvsuge Ecoteck pillebrændeovne!


Helt enkelt - sikkert - og uden "griseri"


Læs mere om vore askesugere - download PDF


STØVSUGERNE KAN BRUGES TIL ALLE PILLEBRÆNDEOVNE, BRÆNDEOVNE, PILLEFYR, PILLEOVNE, BRÆNDEFYR, OG TIL ANDET, DU GERNE VIL SUGE OP.

 


Sol på Pose!

Vidste du at Sol-Energi kan lagres?
Fotosyntese binder Solens Energi i træet, og mens træ vokser optages der mere og mere Co2. Træet presses til træpiller som virker som små Solbatterier.
På denne måde gemmes Sommers Sol til den kolde vinter.


Læs mere om træpillebrændeovn

 


FIREX 600:

Større termisk effektivitet længere brændkammer levetid


Størstedelen af Ecoteck ovne har brændkammer af FIREX 600, et udviklet ildfast materiale, som er baseret på skamol produkt og et resultat af Ecotecks konstante research.


Hovedegenskaber ved Firex 600:

 

  • Forbedret modstandsdygtighed mod høje temperaturer og termisk chok;
  • Gode egenskaber til at lagre varmen fra forbrændingen;
  • Forøger termisk virkningsgrad og mindsker forbruget;
  • Leder varmen direkte i varmeveksler;
  • Simpel at rengøre og vedligeholde;
  • Meget lav pyrolyse grænse;


Sammenlignet med støbejern og andre lignende materialer forstærker Firex 600 den termiske virkningsgrad, forbedrer forbrændingen og bruger pyrolyse til at rense brændskålen for aske og slagger fra forbrændingen. Den ildfaste belægning i Firex 600 får pilleovnen til at brænde meget lig en traditionel brændeovn til træ. træpillebrændeovn

Ecoteck - RDS, Biotech, Brændeovne, Pillefyr, Stokerfyr og meget mere
Print
 
Login:
Password:
Kirkegårdsvej 1c | 9500 Hobro | Tlf: 96 46 41 46 | Mail: info@ecoteck.dk| Cvr. nr. 29795924