Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Miljø & ansvarlighed​

Al vor opvarmning bruger CO₂-neutrale energikilder; træpiller / flis. Træpilleovnen/pilleovn er en fuldautomatisk brændeovn. Pilleovnen benytter Træpiller som Brændsel. Pilleovne kan bruges som primær opvarmning eller som suplerende varme. Træpiller er et lavt miljøbelastende træbrændsel, lavet af sammenpresset savsmuldsaffald fra træindustrien. De miljøvenlige, høj-effektive og lavt-forurenende træpilleovne sikrer en øjeblikkelig og langsigtet forbedring af miljøet og energiforbruget.


Vi har forpligtet os at nedbringe CO₂-udslippet og bruge mere vedvarende energi.

Skoven kan binde CO₂

Som en tommelfingerregel svarer 1 kubikmeter træ til 1 ton CO₂


I nyetablerede skove vil der i etableringsfasen ske en netto binding af CO₂ indtil skoven bliver hugstmoden. Dvs. at skoven opbygger et lager af vedmasse, hvortil det bruger CO₂. Såfremt skoven er permanent vil den opbyggede CO₂ også være fjernet permanent fra atmosfæren. Størrelsen af denne ”CO₂-oplagring” afhænger af træart, miljø, klima osv. Men en typisk dansk bøgeskov indeholder ca. 250 ton CO₂ pr hektar.


I etablerede skove forudsættes det, at der er ligevægt mellem den mængde CO₂, der optages af skoven og den mængde, der fjernes via hugst . Den oplagrede CO₂mængde i skoven forudsættes derfor at være konstant.

Bæredygtigt og holdbart

Det træ, der hugges fra skovene vil på et eller andet tidspunkt blive nedbrudt og frigive den oplagrede CO₂til atmosfæren. Men i og med at hugst fra skoven bliver forarbejdet til produkter som f.eks. møbler, huse, gulve, konstruktioner, etc. sker der en oplagring af CO₂.

Man opnår også en større gevinst ved at lade træet erstatte fossile brændsler, så som Olie Gas, El, Kul. Disse fossile brændsler udleder betydeligt mere CO₂. Ved at benytte træ , træpiller eller træflis skabes der balance i CO₂. Den tid CO₂ er oplagret, afhænger af produktets levetid, hvor eksempelvis lagringsperioden for aviser kun er et par måneder, mens træ i huskonstruktioner potentielt kan lagre CO₂ i flere hundrede år. Europæiske studier har påvist, at den gennemsnitlige levetid for træprodukter i Europa er 33 år.​

R70

Specifikationer​

2.9 > 6.4 kW​

Ovntype

Konvektion 

Effekt (min / max)

2.9 - 6.4 kW

Pilleforbrug (pr. time min / max)

0,65 - 1,5 kg/t

Virkningsgrad

> 92,2 %

Røgafgang

Ø 80 mm

Pillemagasin

15 kg

Brændetid (min / max)

10 - 23 timer

El-forbrug

110 W

Vægt

115 kg

Størrelser og dimensioner

Højde

960 mm

Bredde

440 mm

Dybde

500 mm

Højde til center, røgafgang bag

323 mm

​Farver 

Modellen er tilgængelig sort​

Øvrige detaljer

​- Mulighed for montering af GSM modul og fjernstyring.

Afstand til brændbart

Side​

200 mm

Bagside​

200 mm

Forside

1500 mm