Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Opdatering af personoplysninger ved Ecoteck A/S​

Ved Ecoteck A/S kan vi af forskellige årsager have dine oplysninger liggende.

Udfyld nedenstående, og vi vil opdatere dine oplysninger hurtigst muligt.

 
 
 
 
 

Hvilken pilleovn/pillefyr har du?

Tilmeld alle nyhedsbreve *

 

Maks 12 nyhedsbreve om året

Nyhedsbrev om nye produkter *

 

Maks 6 nyhedsbreve om året

Nyhedsbrev om nye regler for pilleovne *

 
Ønsker at få slettet alle gemte data *

 

Dine data bliver ikke videregivet til anden brug, jf. vores persondatapolitik

Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Ecoteck A/S privatlivspolitik

I henhold til persondatalovgivningen er vi forpligtede til at informere dig om, hvordan vi behandler og deler dine personoplysninger. I forbindelse med din tilmelding til modtagelse af nyhedsbrev og/eller oprettelse i vores CRM system, indsamler og behandler Ecoteck A/S som dataansvarlig, en række personoplysninger om dig.

Vi behandler kun de personoplysninger, der er nødvendige for varetagelsen af det løbende samarbejde.

Vi forbeholder os ret til at sortere indgivende data og forsøger at slette den information, der ikke er relevant for det løbende samarbejde.

​​

1.0 TYPER AF PERSONOPLYSNINGER OG FORMÅL

For at kunne varetage det løbende samarbejde, indsamler og behandler vi følgende personoplysninger om dig:

-​ Dit fulde navn

-​ Din adresse/leveringsadresse

-​ Dit postnummer

-​ Din e-mail adresse

-​ Dit mobilnummer

De formål, som vi indsamler og behandler oplysningerne til, er følgende:

-​ Varetagelse af det løbende samarbejde

-​ Udsendelse af nyhedsbreve (kun hvis du har givet samtykke hertil)

-​ Udsendelse af invitationer til arrangementer og konkurrencer

-​ Udsendelse af kundetilfredshedsundersøgelser

-​ Udsendelse af gaver/ præmier m.m.

2.0 DET JURIDISKE GRUNDLAG FOR INDSAMLING OG BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGERNE

Det juridiske grundlag for vores indsamling og behandling af dine personoplysninger, er Ecoteck A/S legitime interesser i varetagelse af den løbende kommunikation med sine kunder og forretningsforbindelser, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(f).

3.0 FRIVILLIGHED

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du os personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give os personoplysningerne, men konsekvensen kan være, at vi ikke har mulighed for at varetage det løbende samarbejde.

4.0 VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Ecoteck A/S kan videregive personoplysninger til tredjepart i følgende situationer:

Når Ecoteck A/S er forpligtet til at videregive personoplysninger efter lovgivningen eller på baggrund af en legitim henvendelse fra offentlig myndigheder. Hjemlen til videregivelse er da lovkrav, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c og § 6, stk. 1 i Databeskyttelsesloven.

Til eksterne rådgivere, hvis der er behov for det, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f og § 6, stk. 1 i Databeskyttelsesloven. Ecoteck A/S legitime interesser er at kunne modtage rådgivning.

Vi kan på din opfordring, og med din accept, videregive oplysninger til samarbejdspartner i forbindelse med reklamationer- tilbudsgivning - service – reparationer- opdateringer af produkter.

Vi forbeholder os ret til at sorterer indgivende data og forsøger at slette den information der ikke vedrører det løbende samarbejde.

I forbindelse med rådgivning/ tilbudsgivning, kan vi slette data der ikke er relevant for samarbejdet. Eksempelvis vil vi slette information om civilstand, økonomi, oplysninger tidligere bopæl, samt andre personlige oplysning givet ved kontakt til Ecoteck A/S, uanset hvordan informationen er givet mail, kontaktformularer, CMS m.m.

5.0 OVERFØRSLER TIL TREDJELANDE

Vi overfører p.t. ikke personoplysninger til lande uden for EU/EØS eller internationale organisationer, men vi forbeholder os muligheden at gøre det fremover.

6.0 OPBEVARINGSPERIODE

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Opbevaring sker ift. reglerne om forældelse af straf- og erstatningsansvar (absolutte frister), hvis relevant. Hvis det ikke er relevant, sletter vi personoplysningerne forinden.

Eksempelvis kan løbende opdatering til et produkt forlænge den tid vi opbevare oplysninger, en service ordning vil også forlænge den tiden. I forbindelse med rådgivning / tilbudsgivning slettes data når samarbejder afbrydes, dog tidligst efter den forstående fyringssæson.

7.0 DINE RETTIGHEDER

Du har – med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder:

Retten til indsigt i dine personoplysninger

Retten til at få ændret ukorrekte personoplysninger

Retten til at få slettet personoplysninger

Retten til at få begrænset personoplysninger

Retten til dataportabilitet

Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

8.0 SÆRLIGT VEDRØRENDE INDSIGELSE

Du har ret til at - af grunde, der vedrører din særlige situation - at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, hvor hjemmelen er artikel 6, stk. 1, litra e) eller f), herunder profilering baseret på disse bestemmelser. Ecoteck A/S må derefter ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre Ecoteck A/S påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Hvis personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til sådan markedsføring, herunder at gøre indsigelse mod profilering, i det omfang den vedrører direkte markedsføring. Hvis du gør indsigelse mod behandling med henblik på direkte markedsføring, må personoplysningerne ikke længere behandles til dette formål.

9.0 KONTAKT

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte Ecoteck A/S på mail: bj@ecoteck.dk

​​

Firmainformation

CVR​

29795924​

Adresse​

Telefon

Ecoteck A/S

Den ​billigste, sikreste og mest miljøvenlige varmeløsning.